Slang angielski (brytyjski i amerykański)

 

Chcesz swobodnie mówić po angielsku, ale wciąż wydaje ci się, że mało umiesz?
Angielski. Kurs dla wiecznie początkujących jest właśnie dla ciebie!
Sprawdź teraz >>

 

Na angielski.edu.pl możesz poznać slang angielski ogólny, slang angielski amerykański, a także slang angielski brytyjski. Dla każdego z nich dostępna jest codzienna darmowa lekcja slangu na email (poniżej możesz obejrzeć przykłady, kliknij na wybrany temat by zapisać się na lekcje), a slang angielski amerykański oraz slang angielski brytyjski mają dodatkowo weekendowe krzyżówki .


Slang angielski to odmiana języka charakteryzująca się krańcową potocznością, obrazowością i ekspresywnością (stąd często łączona także z wulgarnością). Nie podlega ona normom języka literackiego, a wręcz niejednokrotnie z premedytacją je narusza. Obejmuje swym opisem tę część rzeczywistości, która umyka oficjalnemu opisowi językowemu (wszelkiego typu tematy tabu, np. konflikty społeczne, narkotyki, ale też życie rodzinne lub śmierć).

Slang (angielski, ale i każdego innego języka) musi być hermetyczny. Jest najczęściej wyznacznikiem przynależności do łatwo definiowalnej grupy społecznej (np. ludzi młodych, ludzi mieszkających w wielkim mieście). Będąc bardzo specyficzną kompetencją językową, podlega ochronie w ramach posługującej się nim społeczności. Stąd próby poznania i używania slangu (czynione często przez uczących się języka angielskiego) skazane są w dużej mierze na niepowodzenie. W najlepszym wypadku prowokować mogą one sytuacje komiczne, kiedy obcokrajowiec stara się w nieudolny sposób naśladować wyrażenia slangowe, czyni to bez wyczucia i efektem jest dziwna mieszanka odmiany standardowej i slangowej.

Dodatkową pułapką może być to, że slang angielski (a zwłaszcza amerykański) podlega ciągłym zmianom i niektóre określenia szybko mogą stać się przestarzałe - angielski amerykański slang stosuje w końcu na codzień miliony uczniów!. W istocie, najczęściej proces ten ma charakter pokoleniowy: slang poznawany w młodości używany jest później przez całe dorosłe życie. Jednak traci on stopniowo na znaczeniu w codziennej komunikacji. W tym czasie każde nowe pokolenie tworzy swój własny, niekonwencjonalny język.

Slangu można się nauczyć tylko poprzez stały z nim kontakt (a więc na pewno nie z książki). Jednak nawet ktoś, kto nigdy nie używa wyrażeń slangowych, musi zdawać sobie sprawę z bogactwa nieoficjalnych odmian języka. Poniższe zestawienie określeń marihuany może zilustrować barwność i wewnętrzne zróżnicowanie slangu anglojęzycznego.

"marijuana" - "grass", "joint", "boom", "skunk", "weed", "trom", "stuff", "ganga", "gangi", "greefo", "blunt", "shit", "Mary", "Mary Jane", "Mary Anne", "Mary Wanna", "Mary Warner", "Lipton's", "Texas tea", "wacky weed", "wacky-backy", "wacky-tabbacky", "bush", "herb", "spliff", "smoke", "joy smoke", "keef", "kif", "Mexican red", "laughing grass", "Margarita", "golden leaf", "jeeba", "lobo", "stinkweed", "straw"

 

Chcesz swobodnie mówić po angielsku, ale wciąż wydaje ci się, że mało umiesz?
Angielski. Kurs dla wiecznie początkujących jest właśnie dla ciebie!
Sprawdź teraz >>Każda z powyższych nazw charakteryzuje się nieco innym zabarwieniem emocjonalnym (np. humorystycznym lub pogardliwym) - zgłębienie tych różnic jest zadaniem wyjątkowo trudnym. Stąd należy raczej unikać. Warto jednak rozumieć angielski slang - a pomóc w tym mogą nasze darmowe lekcje zawierające slang angielski na email (aż 3 różne rodzaje, wedle preferencji - angielski slang o gólny, angielski slang brytyjski, oraz angielski slang amerykański - kliknij odpowiednio, by wybrać)

nose-to-tail traffic
to have eyes bigger than one's stomach
to be a skin-flint
to have enough on one's plate
a throwback
to trot out
to get side-tracked
to be/get wrapped up in sth
to be / go on / off the air
to be in the spotlight
to like the sound of one’s own voice
to lose track of time
to beat about the bush
to get back on track
a stinker
a golden rule
to fall flat
the bottom line
all the tricks in the book
to have a hang up about sth
dough
to get railroaded
to eat one's heart out
common ground
to stick to one’s guns
to spit sth out
to keep a cool head
to know sth backwards
if the worst comes to the worst
bang goes sth
the fat is in the fire
fat chance
to be full of oneself
to go on and on and on
to get airtime
to break the ice / an ice-breaker
to be plain sailing
to be (stony) broke
to put one’s foot in it
a catch-22 situation
to be enough to make a cat laugh
a frog in one’s/the throat
to dig one’s heels in
to loom large (in one’s mind)
a bad apple
(all) great minds think alike
in one’s mind’s eye
to push one’s luck
a different kettle of fish
to make a song and dance about something
not to pull one’s punches
to put a damper on something
a daredevil
Darby and Joan
to talk through one’s hat
to think one is the bee’s knees
to talk shop
Mum’s the word
Mumbo jumbo
to scream blue murder
a bookworm
to bite the dust
neck and neck with somebody / something
in fits and starts
to rake over old ashes
a crying shame
a crying shame
to be foxed
to have a way with sb
to be dressed up like a dog's dinner
a dog's breakfast
to take the biscuit
to want to have one's cake and eat it
to want to have one's cake and eat it
to butter sb up
to pick holes
to be streets ahead of sb/sth
to be out of this world
to get the wrong end of the stick
small talk
a talking-point
to talk sense
to put sth in a nutshell
to start the ball rolling
to wrap up a discussion
to make headway
to have a finger in every pie
to put one's feet up
to hold one's cards close to one's chest
to get one's act together
the tide has turned
to be in a fix
to be scared out of one's wits
to be as fit as a fiddle
a slowcoach
a know-all
(to be) ranting and raving
odds and ends
give or take
the top storey

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Nauka - treści losowe

Główna Nauka Slang
Loading ...