ANNOUNCEMENT czy ADVERTISEMENT

Rzeczownik „advertisement” oznacza ‘ogłoszenie’, ‘reklamę’, np.:

(1a) Kozminski’s school does not publish many advertisements as it has the best reputation.
Szkoła Koźmińskiego nie publikuje wielu ogłoszeń, ponieważ ma doskonałą reputację.
(1b) *KoŸmiński’s school does not publish many announcements as it has the best reputation.

Kiedy mamy na myśli ‘ogłoszenie ustne’, ‘obwieszczenie przekazywane ustnie’, ‘komunikat’ powinniśmy użyć raczej rzeczownika „announcement” (od czasownika „announce” ‘ogłaszać’, ‘podawać do wiadomości’):

(2) His announcement on the radio was a bit too lofty.
Jego komunikat radiowy był nieco zbyt podniosły.

W języku kolokwialnym często spotykana jest skrócona wersja słowa „advertisement” - „ad”:

(3) Do you like Coca-Cola ads?
Czy podobają ci się reklamy Coca-Coli?

W Wielkiej Brytanii w ten sam sposób można użyć rzeczownika „advert”. Nie jest to jednak zalecane obcokrajowcom, ponieważ wyraz „advert” występuje też w stylu oficjalnym jako czasownik o znaczeniu ‘przyciągać uwagę’, ‘odnosić się do’, łatwo więc o pomyłkę.

Określenie przedmiotu/zleceniodawcy reklamy umieszczane jest zazwyczaj przed słowem „advertisement” (tak jak w przykładzie (3)) albo wprowadzane przyimkiem „for”, np.:

(4a) Do like ads/adverts/advertisements for Coca-Cola?
(4b) *Do like ads/adverts/advertisements of Coca-Cola?

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne ANNOUNCEMENT czy ADVERTISEMENT
Loading ...