HAD BETTER

Konstrukcji “had better” używa się wtedy, gdy chce się powiedzieć, że ktoś powinien coś zrobić, a więc do udzielania wskazówek i porad, również samemu sobie. Gramatycznie zachowuje się ona tak, jak czasowniki modalne: nie odmienia się przez czasy ani osoby, a łączy się z podstawową formą czasownika (czyli bezokolicznikiem bez słówka “to”). W mowie potocznej “had” ściągane jest nieraz do “’d” lub w ogóle opuszczane.

(1a) You’d better rewrite this essay, before you hand it in to your teacher.
Przerób może lepiej to wypracowanie, zanim oddasz je nauczycielowi.
(1b) *You’d better to rewrite this essay, before you hand it in to your teacher.

Zdania tego typu mogą zawierać negację. Słowo “not” występuje wówczas po konstrukcji “had better”:

(2) I’d better not have another slice – I’ll be sick tomorrow.
Może lepiej nie będę już jadł kolejnego kawałka – jutro się rozchoruję.

Jeśli zamiast podmiotu w zdaniu z frazą “had better” pojawia się wyraz “there”, mamy do czynienia z konstrukcją analogiczną do zdań rozpoczynających się od “there is”. Różnica polega na tym, że zdania z “had better” nie dotyczą tego, co ‘jest’, a tego, co ‘powinno być’:

(3a) There had better be some way of telling scholars from charlatans.
Powinien istnieć jakiś sposób na odróżnienie uczonych od oszustów.
(3b) There is a way of telling scholars from charlatans.
Istnieje sposób na odróżnienie uczonych od oszustów.

Czasami “had better” występuje również w pytaniach ze słówkiem “not”, a także w zdaniach zakończonych pytaniami obciętymi. W obydwu przypadkach “not” ściąga się wtedy do postaci “n’t”, np.:

(4) Hadn’t you better cut down on smoking?
Czy nie powinieneś czasem ograniczyć palenia?
(5) They’d better be more careful next time, hadn’t they?
Powinni być ostrożniejsi następnym razem, prawda?

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...