OLD, OLDER i ELDER

Przymiotnik "old" znaczy 'stary', jego stopień wyższy to "older\", a najwyższy - "the oldest\", np.:

(1a) Jan is older than Joanna.
Jan jest starszy od Joanny.
(1b) *Jan is elder than Joanna.

W niektórych sytuacjach zamiast typowego stopnia wyższego używamy jednak rzadszej formy "elder\", a jako stopnia najwyższego - "the eldest " Ma to miejsce wtedy, gdy porównujemy wiek osób w tej samej rodzinie:

(2a) Jacek is my elder brother.
Jacek to mój starszy brat.
(2b) Jacek is my older brother.

Jak pokazuje powyższy przykład, użycie w omawianym kontekście słowa "older" nie jest błędem. Forma "elder" występuje jednak tylko przed rzeczownikiem, nigdy zaś po czasowniku. Nie można użyć jej w połączeniu ze słowem "than" ('niż') - w zdaniach takich jak (3a) poprawna jest zatem tylko forma "older\":

(3a) Kevin is older than Rachel.
Kevin jest starszy od Rachel.
(3b) *Kevin is elder than Rachel.

Warto też zauważyć, że formy "elder" używamy w kontekście wieku rodzeństwa zazwyczaj wtedy, gdy mamy do czynienia jedynie z dwojgiem braci/sióstr i opisujemy, które jest starsze. Stopień najwyższy "'the eldest") będzie natomiast użyty, gdy braci/sióstr jest więcej niż dwoje i chcemy wskazać na najstarsze z nich.

Wyraz "elder" może pełnić funkcję rzeczownika o znaczeniu 'starsza osoba', 'starszy członek rodziny', np.:

(4) You should listen to what your elders tell you.
Powinieneś słuchać, co ci starsi mówią.

Występując w liczbie mnogiej, słowo "elders" odnosi się często do 'starszyzny', 'starszych (jakiegoś kościoła)\':

(5) The tribe elders met to discuss the problem.
Starszyzna szczepu spotkała się, by omówić problem.

Jako przymiotnik wyraz "elderly" odpowiada polskim określeniom 'starzejący się', 'podstarzały', np.:

(6) An elderly man approached me slowly.
Podstarzały mężczyzna wolno do mnie podszedł.

Rzeczownik zbiorowy "the elderly" określa 'staruszków', 'osoby starsze', np.:

(7) The government should take care of the elderly.
Rząd powinien opiekować się osobami starszymi.

Zwrot "your elders (and betters)" oznacza 'starszych (i lepszych) od ciebie'.

Aby uniknąć nieporozumień, warto też zapamiętać, że rzeczownik "elder" może odnosić się do 'krzaku czarnego bzu', np.:

(8) Elderberries are very healthy.
Owoce czarnego bzu są bardzo zdrowe.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...