PŁEĆ - UNIKANIE SEKSIZMU W MOWIE

W sytuacjach, kiedy chcemy odnieść do jakiejś osoby przy użyciu zaimka osobowego, a jej płeć nie jest znana lub nie jest istotna (w szczególności, jeśli we wcześniejszej części zdania było użyte jedno z następujących słów: "someone\"/\"somebody" 'ktoś', "everyone\"/\"everybody" 'każdy', "no-one\"/\"nobody" 'nikt', "person" 'osoba', "whoever" 'ktokolwiek', "each" 'każdy'), można w języku angielskim - podobnie jak w polskim - użyć zaimka "he " Jednak wraz z wzrastającym w ostatnich latach zainteresowaniem językowym równouprawnieniem płci bardzo częste stało się zastępowanie w omawianym kontekście zaimka "he" przez zaimki "they" lub "he or she\":

(1a) Everybody should do what he thinks best.
Każdy powinien robić to, co uważa za najlepsze.
(1b) Everybody should do what he or she thinks best.
(1c) Everybody should do what they think best.

Zaimek "they" jest w takich konstrukcjach spotykany przede wszystkim w mowie potocznej (jego użycie jest o wiele wygodniejsze od posługiwania się stosunkowo długim sformułowaniem "he or she"). Mimo iż "they" łączy się z czasownikiem w liczbie mnogiej, czyli bez końcówki "-s" (co widać w przykładzie (1c)), odnosi się w omawianych konstrukcjach do jednej osoby. Za ilustrację może tu posłużyć zdanie (2): opisuje ono sytuację, w której zrealizowano indywidualne żądania każdej z osób, a nie całej grupy (a więc interpretacja 'każdy ze strajkujących dostał to, czego (oni jako grupa) chcieli' byłaby niewłaściwa).

(2) Each of the strikers was given what they wanted.
Każdy ze strajkujących dostał to, czego chciał.

Powyższe uwagi dotyczą oczywiście również dzierżawczych i zależnych form zaimków "'his" jest zatem zastępowane przez "his or her" lub "their\", a "him" przez "him or her" lub "them" - por. ZAIMKI OSOBOWE):

(3a) Did anybody else bring his CD\'s to yesterday\'s party?
(3b) Did anybody else bring his or her CD\'s to yesterday\'s party?
(3c) Did anybody else bring their CD\'s to yesterday\'s party?
Czy ktoś jeszcze przyniósł swoje płyty kompaktowe na wczorajszą imprezę?

(4a) We were seeking the help of somebody who spoke Spanish because we wanted to ask him to translate the letter from Fidel.
(4b) We were seeking the help of somebody who spoke Spanish because we wanted to ask him or her to translate the letter from Fidel.
(4c) We were seeking the help of somebody who spoke Spanish because we wanted to ask them to translate the letter from Fidel.
Szukaliśmy pomocy kogoś, kto mówiłby po hiszpańsku, ponieważ chcieliśmy poprosić go, by przetłumaczył list od Fidela.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne PŁEĆ - UNIKANIE SEKSIZMU W MOWIE
Loading ...