TALK czy SPEAK

Angielskie czasowniki "talk" i "speak\" (\'mówić', 'rozmawiać') są w wielu kontekstach używane wymiennie. Istnieją jednak sytuacje, kiedy możemy posłużyć się tylko jednym z nich.

\"Talk\" pojawia się zazwyczaj w konwersacji, dyskusji o charakterze nieformalnym, podczas gdy "speak\" dotyczy sytuacji bardziej oficjalnych, często jednoosobowych wypowiedzi, wykładów, odczytów itd., np.:

(1) I want to talk to you!
Chcę z tobą porozmawiać!
(2) What are you talking about?
O czym ty mówisz?
(3) I\'d like to speak to you about my project.
Chcę porozmawiać z tobą o moim projekcie.
(4) The director spoke to us about his new plans.
Dyrektor opowiedział nam o swoich nowych planach.
(5) We talked for hours about our future.
Godzinami rozmawialiśmy o naszej przyszłości.

Inne różnice w użyciu omawianych czasowników wyliczone są poniżej. Czasownika "speak\" używamy:

- gdy mówimy o umiejętności posługiwania się językiem

(6) Do you speak English?
Czy mówisz po angielsku?
(7) English is spoken all over the world.
Na całym świecie mówi się po angielsku.

- w znaczeniu 'opowiedzieć komuś o czymś\'

(8) Is that the woman you spoke of?
Czy to jest ta kobieta, o której mi opowiadałeś?
(9) That\'s the place Martin spoke of before.
To jest miejsce, o którym opowiadał wcześniej Martin.

- często na początku rozmowy telefonicznej "'speak to somebody\" to 'rozmawiać z kimś przez telefon')

(10) Hello. Can I speak to Jeff, please?
Dzień dobry. Czy mogę rozmawiać z Jeffem?

Połączenie czasownika "speak" z przyimkiem \"of\" ma wydźwięk bardziej oficjalny, niż wyrażenie "speak about\", choć ich znaczenie jest bardzo zbliżone ('opowiadać o czymś'). W znaczeniu 'rozmawiać z kimś\' w brytyjskiej odmianie angielskiego po czasowniku "speak" używa się najczęściej przyimka "to\", zaś w amerykańskiej - "with\".

Czasownika "talk\" używamy:

- w znaczeniu 'gadać, plotkować o innych ludziach (ich zachowaniu i prywatnym życiu)\'

(11) People talk a lot about her private life.
Ludzie sporo gadają o jej prywatnym życiu.

- przed wyrazami typu "nonsense\" (\'bez sensu', 'bzdury')

(12) You\'re talking nonsense!
Mówisz bez sensu!

- w znaczeniu 'naśladować ludzką mowę' (np. o zwierzętach)

(13) Can your parrot talk?
Czy twoja papuga potrafi mówić?

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...