effect/ influence

effect/ influence[WYMOWA: From the Merriam-Webster Online Dictionary at www.Merriam-Webster.com]

Błędnie: The influence of the humanitarian movements’ appeals to the Chinese government is limited to the Chinese imposing stricter control on foreign media in their country.
Poprawnie: The effect of the humanitarian movements’ appeals to the Chinese government is limited to the Chinese imposing stricter control on foreign media in their country.

Słowo ‘effect’ oznacza „efekt”, „wpływ (zmianę)”, stąd zwrot ‘have an effect (on sth.)’ znaczy „wywierać wpływ na coś (zmieniać coś)”, „wywoływać efekt”, np. ‘Her begging for mercy had no effect on him’ („Jej błaganie o litość nie wywarło na nim żadnego efektu”).

Słowo ‘influence’ oznacza „wpływ (oddziaływanie na przebieg czegoś, na kogoś)”, stąd zwrot ‘have influence (on sth.)’ znaczy „mieć wpływ na coś (oddziaływać na coś)”, np. ‘He had no influence on the organization’s policy’ („Nie miał żadnego wpływu na politykę organizacji”).

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Nowości do nauki języka angielskiego

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Multikurs.pl

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Nauka - treści losowe

Główna Nauka Błędy effect/ influence
Loading ...