BESIDE czy BY

Aby w języku angielskim opisać bliskie położenie dwóch rzeczy, posługujemy się przyimkami „by” oraz „beside”. Obydwa odpowiadają polskiemu przyimkowi ‘obok’. „By” możemy przetłumaczyć jako ‘tuż obok, bardzo blisko’:

(1) I live by a huge forest.
Mieszkam tuż obok wielkiego lasu.
(2) My dog was lying by this lamp, wagging its tail excitedly.
Mój pies leżał obok tej lampy, machając w podnieceniu ogonem.

Słysząc powyższe zdania, nasz rozmówca powinien mieć przed oczami obraz domku przytulonego jedną ścianą do lasu i psa leżącego tak blisko lampy, że machaniem ogona mógłby ją przewrócić.

Z kolei „beside” nie sugeruje tak dużej bliskości – oznacza ‘w sąsiedztwie’, ‘w zasięgu ręki’, np.:

(3) I was sitting beside my best friend then.
Siedziałam wtedy obok mojego najlepszego przyjaciela.
(4) I always keep the dictionary beside me when I am working.
Zawsze mam obok siebie słownik, gdy pracuję.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...