COMPREHENSIBLE czy COMPREHENSIVE

Przymiotnik "comprehensible" wiąże się z czasownikiem "comprehend" ('rozumieć') i odpowiada polskim określeniom 'zrozumiały', 'łatwy do pojęcia', np.:

(1a) I attended a lecture on genetics but it was barely comprehensible to me.
Byłem na wykładzie z genetyki, ale był dla mnie ledwie zrozumiały.
(1b) *I attended a lecture on genetics but it was barely comprehensive to me.
(2a) It was a really comprehensible book - even I understood everything!
To była naprawdę łatwa książka - nawet ja wszystko zrozumiałem!
(2b) *It was a really comprehensive book - even I understood everything!

Natomiast podobny w brzmieniu przymiotnik "comprehensive" można przetłumaczyć jako 'wszechstronny', 'obejmujący całość zagadnienia', np.:

(3a) I read a baffling, comprehensive study of software engineers' workplace culture.
Przeczytałem trudne, wszechstronne studium kultury zawodowej programistów.
(3b) *I read a baffling, comprehensible study of software engineers' workplace culture.
(4a) It was a really comprehensive book - now I know everything about this field!
Ta książka naprawdę obejmowała całość zagadnienia - teraz wiem wszystko o tej dziedzinie!
(4b) *It was a really comprehensible book - now I know everything about this field!

Warto także zauważyć, że "comprehensive policy/insurance" to 'ubezpieczenie OC', 'ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (spowodowanych przez ubezpieczonego lub inne osoby)', a "comprehensive education" to 'nauczanie integracyjne (przebiegające przy współuczestnictwie dzieci na różnych poziomach rozwoju intelektualnego i o różnych możliwościach psychicznych lub fizycznych)'.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne COMPREHENSIBLE czy COMPREHENSIVE
Loading ...