PERMIT czy ALLOW

Zarówno czasownik „allow”, jak i czasownik „permit” znaczą ‘pozwalać’, ‘zezwalać’, ‘dopuszczać (coś)’, np.:

(1a) He allowed me to go to the disco.
(1b) He permitted me to go to the disco.
Pozwolił mi pójść na dyskotekę.

Są jednak pewne różnice w użyciu obu słów. Przede wszystkim czasownika „allow” nie używa się w stronie biernej w bezosobowych konstrukcjach z „it”, np.:

(2a) It is not permitted to bring dogs here.
(2b) *It is not allowed to bring dogs here.
Nie wolno tu przyprowadzać psów.

Oczywiście tę samą treść można wyrazić inaczej, z użyciem „allow”, np.

(3) Dogs are not allowed here.
(4) Bringing dogs here is not allowed.

Dodatkowa różnica polega na tym, że czasownik „permit” może mieć nieco bardziej oficjalny wydźwięk niż potoczne „allow”.

Jedynie czasownik „allow” można połączyć z partykułami takimi jak „out”, por.:

(5a) He was allowed out on Friday evening.
Pozwolono mu wyjść w piątkowy wieczór.
(5b) *He was permitted out on Friday evening.

Warto zwrócić uwagę, że rzeczowniki pochodzące od omawianych czasowników mają różne znaczenia. Niepoliczalny rzeczownik „permission” oznacza po prostu ‘zgodę (na coś)’, ‘pozwolenie (na coś)’:

(6) She gave me permission to go to the disco.
Udzieliła mi zgody na pójście na dyskotekę.

Z kolei rzeczownik „permit” oznacza ‘zezwolenie (dokument)’, ‘pozwolenie (oficjalne)’, ‘koncesję’, np.:

(7) They applied for an import permit.
Wystąpili o pozwolenie na import.

Natomiast „allowance” oznacza m.in. ‘dietę (na delegacji)’, ‘ryczałt’, ‘stałą kwotę pieniędzy, która nam się należy (z tytułu kalectwa, renty itd.)’, ‘kieszonkowe’ (zwłaszcza w amerykańskim angielskim, w odmianie brytyjskiej podobną funkcję pełni zwrot „pocket money”), a także ‘kwotę dochodu nie podlegającą jeszcze opodatkowaniu’, ‘ilość bagażu, którą można zabrać na samolot’, ‘ilość dóbr podlegających cłu, które można wwieźć bez cła na własny użytek’, np.:

(8) I am entitled to a generous travel allowance.
Przysługuje mi pokaźny ryczałt na wyjazdy.

Ponadto warto zauważyć, że zwrot „allow that” znaczy ‘przyznawać że (coś jest prawdą)’, np.:

(9) She allowed that she had eaten the cake.
Przyznała, że zjadła ciastko.

Konstrukcje takie jak „weather permitting” ‘o ile pogoda pozwoli’ wyrażają pewien warunek, okoliczności, w których to, o czym mowa w zdaniu, może zaistnieć.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...