ŻYWY - określenia

Określenia „alive”, „lively”, „living” i „undead” odnoszą się w różny sposób do tego, co żywe. Wyraz „living” możemy przetłumaczyć jako ‘żyjący (obecnie)’, ‘pozostający przy życiu (w tej chwili)’, np.:

(1a) Do you have any living grandparents?
Czy masz jakichś żyjących dziadków?
(1b) *Do you have any alive grandparents?
(1c) *Do you have any undead grandparents?
(2) Any living thing will die in outer space.
Każda żyjąca istota zginie w kosmosie.

Zbliżone znaczenie ma przymiotnik „alive” ‘żywy’ (różniący się jednak od „living” tym, że nigdy nie występuje w pozycji atrybutywnej), np.:

(3a) Our division suffered 23 casualties but the doctors are keeping the general alive.
Nasza dywizja straciła 23 osoby, ale lekarze utrzymują generała przy życiu.
(3b) Our division suffered 23 casualties but the doctors are keeping the general living.

Słowo „alive” może też określać kogoś ‘pełnego życia/wigoru’:

(4) She felt really alive at the seashore.
Czuła się naprawdę pełna życia na wybrzeżu.

W podobnym znaczeniu używa się wyrazu „lively”, np.:

(5) He was a very lively old man.
Był bardzo żywym/żwawym staruszkiem.

Słowo „undead” jest bardzo rzadkie. Spotyka się je głównie w horrorach, użyte w odniesieniu do tzw. ‘nieumarłych’, ‘zombich’ (ang. „zombie”), czyli istot, które teoretycznie powinny były umrzeć, ale wciąż pozostają aktywne:

(6) The forces of the undead were vanquished by the elves.
Siły nieumarłych zostały pokonane przez elfy.

Jako przymiotnika się także słowa „live”, które oznacza - w odniesieniu np. do koncertu czy innego wydarzenia - ‘transmitowany na żywo’ („a live broadcast from the Royal Albert Hall” ‘transmisja na żywo z Royal Albert Hall’) lub - w odniesieniu do sposobu życia czy stylu myślenia - ‘wciąż żywotny, możliwy’, np.:

(7) Behaviourism isn’t a live option in linguistics - nobody takes it seriously any more.
Behawioryzm nie jest żywotną opcją w językoznawstwie - nikt już nie traktuje go poważnie.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...