Iran 'will cut off hands of aggressors'


Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"


The Iranian president, Mahmoud Ahmadinejad, today threatened to "cut off the hands of any aggressor" if the country was attacked.
In a speech to mark Iran's army day, he told officers the country "has to be constantly ready, equipped and powerful".
His speech - which was delivered prior to an armed march-past reminiscent of the cold war - said Iran "has to be equipped with the latest technologies, recognise the enemy and constantly be vigilant".
The Iranian president's remarks came less than a week after Tehran announced it had joined the "nuclear club", claiming to have successfully enriched uranium.
They also followed reports that the US government was considering nuclear strikes on Iranian nuclear bases.
"Iran's enemies know your courage, faith and commitment to Islam and the land of Iran has created a powerful army that can powerfully defend the political borders and the integrity of the Iranian nation and cut the hand of any aggressor and place the sign of disgrace on their forehead," Mr Ahmadinejad said.
The march-past showcased Iran's military forces, including thousands of troops, tanks, helicopters, fighter planes, submarines, torpedoes and missiles.
It was staged opposite the tomb of the Iranian revolution's founder, Ayatollah Khomeini, close to the graves of tens of thousands of people killed during the 980-88 Iran-Iraq war.
However, the Shahab-3 missile, Iran's longest-range weapon with a purported range of 1,250 miles - which would put Israel and US bases in the Persian Gulf within reach - was absent from the display.
Iran has stepped up its weapons programme in recent years, and claims to be developing sonar-invisible torpedoes and radar-evading missiles.
Mr Ahmadinejad said Iran's army was intended only to "serve peace and security for mankind". "It is humble towards friends and a shooting star toward enemies," he added.
International concerns over Iran's nuclear programme have been heightened since the president's election last year.
The enrichment technology announced last week can be used to further enrich uranium to a stage at which it is capable of being used in a nuclear bomb.
However, analysts believe Iran could be decades away from being able to achieve weapons.
Tehran says its nuclear programme is intended solely for peaceful energy generation, but the US claims it is attempting to develop atomic weapons.
Officials from the International Atomic Energy Agency have called on Mr Ahmadinejad to halt Iran's enrichment programme, but Tehran marked a visit by the IAEA chief, Mohamed ElBaradei, last week by saying it would not retreat "one iota" from its nuclear ambitions.
Following the visit, Mr ElBaradei said IAEA observers had not seen Iran diverting nuclear material for use in weapons, but that the picture was "hazy and unclear".
The five permanent UN security council members and Germany - the so-called five plus one group - are meeting in Moscow today to discuss Tehran's nuclear ambitions.
A Chinese envoy this morning called on Iran to back down from its nuclear stance, but the Iranian foreign ministry spokesman, Hamid-Reza Asefi, said the five plus one nations had most to lose from the situation.
"The meeting is more important for the participating countries than us, because they will be the ones that will suffer if they do not act wisely and [they] make a mistake again," Mr Asefi said.
Concern over Iran's nuclear ambitions and the potential that Tehran could turn off the tap on its oil supplies drove oil prices to their highest-ever level in London today, with Brent crude leaping 74 cents to $72.20 (£40.73) a barrel in early trading.
Dan Gillerman, the Israeli ambassador to the UN, yesterday described Iran, alongside Syria and the Palestinian Authority's Hamas government, as a new "axis of terror".
He said recent statements by the Iranian and Syrian governments were "clear declarations of war" against Israel.
In a speech on Friday, Mr Ahmadinejad described Israel as a "rotten tree" which would be destroyed by a coming "storm". He last year called for the country to be "wiped off the map".

announce- obwieszczać
capable of- zdolny do
commitment- oddanie, zaangażowanie
consider- rozważać
deliver (a speech)- wygłaszać (mowę)
envoy- wysłannik
evade- unikać, omijać
humble- pokorny
march-past- przemarsz
missile- pocisk
prior to- przed
purport- twierdzić, zapewniać
reminiscent of- przypominający o, przywodzący na myśl
retreat- wycofywać się
rotten- zgniły, zdemoralizowany
showcase- pokazywać, demonstrować, wystawiać
stance- pozycja, stanowisko
vigilant- czujny
wipe off- wymazać


TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Nowości do nauki języka angielskiego

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Multikurs.pl

Clickandbite

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

So many words, so little time...

So many words, so little time... by Andrzej, April 2003 Phrasal verbs, synonyms, false friends, words that keep us up at night ... Is it possible to possess good vocabulary while living ou...

Present Simple

Present Simple by Andrzej, May 2003 Forma twierdzaca: (I, you, we, they) sleep well - (He, she, it) sleeps well Forma pytajaca: Do I (you, we, they) sleep well? - Does (he, she, it...

Tenses. Do They Make YOU Tense?

To, ze czasy ciezkie sa, wszyscy wiemy. Jak sie do nich zabrac? Dlaczego niektore sprawiaja nam wiecej klopotu niz inne? Czy jest w ogole jakis sposob zeby zapanowac nad ta bestia? Chyba nie. Ale pr...

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Gramatyka angielska

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

SIC

Wyraz "sic" pochodzi z łaciny i odpowiada polskim wyrażeniom '(właśnie) tak, w taki sposób', '(świadomie) tak, w taki sposób (napisane)'. W języku angielskim pojawia się jedynie w stylu formalny...

IN FRONT OF czy AHEAD OF

Sformułowanie „in front of (something/somebody)” znaczy ‘naprzeciwko (czegoś/kogoś)’, ‘przed (czymś/kimś)’ i jest używane szczególnie wtedy, gdy odnosimy się do sta...

THANK - DZIĘKOWANIE

W podziękowaniach występuje zazwyczaj słowo “thank”, np.: (1) Thank you! Dziękuję (ci)! (2) Thanks!Dzięki!(3) He shook her hand and thanked her for organising the meeting.Uścisnął jej dłoń...

WHO czy WHOM

  Chcesz samodzielnie ćwiczyć język na poziomie średnio zaawansowanym? Poznaj kurs Angielski nie gryzie! dla średnio zaawansowanych!Sprawdź teraz >>   \"Whom\...

OLD, OLDER i ELDER

Przymiotnik "old" znaczy 'stary', jego stopień wyższy to "older\", a najwyższy - "the oldest\", np.:(1a) Jan is older than Joanna.Jan jest starszy od Joanny.(1b) *Jan is elder than Joanna.W niek...

TRUST - PODOBNE OKREŚLENIA

Określenia "trustful\", "trusting\", "trustworthy" i "trusty" brzmią podobnie, wszystkie wiążą się też ze słowem "trust" znaczącym 'zaufanie' (jako rzeczownik) lub 'ufać' (jako czasownik)...

PŁEĆ - UNIKANIE SEKSIZMU W MOWIE

W sytuacjach, kiedy chcemy odnieść do jakiejś osoby przy użyciu zaimka osobowego, a jej płeć nie jest znana lub nie jest istotna (w szczególności, jeśli we wcześniejszej części zdania było użyte jedno...

TIRESOME czy TIRING

Przymiotnik "tiresome" opisuje kogoś lub coś 'denerwującego', 'irytującego', 'drażniącego', np.:(1) I find doing the housework very tiresome. Wykonywanie prac domowych bardzo mnie drażni.(2a) ...

Present Simple czy Present Continuous

Wiele trudności sprawia Polakom poprawne rozróżnienie czasów teraźniejszego prostego i teraźniejszego ciągłego. Poniżej przedstawione są podstawowe różnice między konstrukcją progresywną (ciągłą) a pr...

TELL czy SAY

Czasowniki "say" (czas przeszły "said\", imiesłów bierny "said") i "tell" (czas przeszły "told\", imiesłów bierny "told") tłumaczy się na polski zazwyczaj jako 'mówić' lub 'powiedzieć'.\...

First Conditional

Angielskie zdania warunkowe prawdopodobne (Conditional 1)Zdania warunkowe prawdopodobne dotyczą sytuacji, w których opisujemy zdarzenie, które może nastąpić w przyszłości pod określonym warunkiem. Cho...

MISPLACE czy DISPLACE

Czasownik "displace" oznacza 'zastępować', np.:(1a) In modern cuisine cream is being displaced by yoghurt.We współczesnej kuchni śmietana jest zastępowana jogurtem.(1b) *In modern cuisine cream is...

INFLICT czy AFFLICT

Czasownik „afflict” znaczy ‘sprawiać cierpienie’, ‘dotykać (o chorobie)’. Często występuje w stronie biernej („be afflicted by/with something”) w zdania...

MAKE czy DO

  Nudzą cię tradycyjne podręczniki do nauki gramatyki? Angielski #GRAmatyka to fantastyczna gra, w której bohaterem jest Czytelnik.Sprawdź teraz >>   Zarówno c...

ŻYWY - określenia

Określenia „alive”, „lively”, „living” i „undead” odnoszą się w różny sposób do tego, co żywe. Wyraz „living” możemy przetłumaczyć jako R...

BESIDE czy BY

Aby w języku angielskim opisać bliskie położenie dwóch rzeczy, posługujemy się przyimkami „by” oraz „beside”. Obydwa odpowiadają polskiemu przyimkowi ‘obok’. „...

ALREADY

Przysłówka „already” używa się w znaczeniu ‘już’, ‘szybciej, niż się spodziewano’, np.:(1) I already knew this.Ju¿ to wiedziałem.(2) A cure for pneumonia alr...

MARTWY - OKREŚLENIA

W języku angielskim istnieje kilka określeń, które odnoszą się do tego, co martwe, nieżywe lub obumarłe, zarówno w przypadku śmierci biologicznej, zwłaszcza ludzi i zwierząt, jak i wtedy, gdy mówimy p...

CZASOWNIKI NIEREGULARNE

Angielskie czasowniki nieregularne (irregular verbs) Jednym z możliwych podziałów angielskich czasowników nieregularnych jest wyróżnienie pięciu grup ze względu na zakres nier...

Future Continuous

Czas przyszły ciągły (“future continuous”) odnosi się do przyszłości, opisując zdarzenia, które będą miały w niej miejsce przez pewien czas. Oto jego podstawowa struktura: podmiot + “...

MUSTN'T czy DON'T HAVE TO, NEEDN'T czy D…

Przeczenie "need not" ("needn't") oznacza 'nie musieć' i jest używane jako zanegowany odpowiednik czasownika "must" 'musieć':(1a) A: Must I take my book with me?Czy muszę zabrać ze sobą moją książkę?(...

Przyimki - Przestrzeń

Przyimka „in” używamy przede wszystkim do opisu położenia wewnątrz jakiejś większej całości:(1) There are two people in the building.W budynku są dwie osoby.(2) I was born in a small town ...

BETWEEN czy AMONG

Przyimki "among" (lub równoznaczny "amongst") i "between" występują w podobnych kontekstach, ich znaczenie jest jednak często odmienne.W przypadku, gdy mamy na myśli dzielenie się czymś, rozdzie...

APPEAR czy SEEM

Czasowniki "seem" i "appear" ('zdawać się') informują, że może zachodzić różnica między rzeczywistością a tym, co tylko zdaje się prawdziwe. Różnica nie zawsze oznacza tutaj sprzeczność - użycie...

CZASOWNIKI W CZASACH CIĄGŁYCH I PROSTYCH

Niektórych czasowników w ogóle nie używa się w czasach ciągłych (“continuous”), a jedynie w prostych (“simple”), niektóre mają zaś w tych czasach różne znaczenia. Zazwyczaj w c...

Business English

Grammar slammer

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Introduction to Grammar Slammer

Welcome to Grammar Slammer! Looking for a specific rule to help you in your writing? Trying to decide between two similar words? A grammar checker helps you, but does not tell you why. Gra...

How to Use Grammar Slammer Deluxe

How to Use Grammar Slammer Deluxe! This program works like any other Web Site. If you can use an Internet browser, you can use Grammar Slammer Deluxe. Marked or Underlined Words Click on any M...

Sentence Fragments

Sentence Fragments (Incomplete Sentences) 1. A sentence must have a subject and a verb if it is to make sense. Incorrect: John, being a friendly computer salesman and baseball fan. (No verb) ...

Słowa

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Inne

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

Verb patterns

  Chcesz czytać powieści w języku angielskim?Zobacz fragment kryminału z samouczkiem dla początkujących A Good Neighbour!Sprawdź teraz >>     VERB + TO-INFINITIVE agree, aim...

Hoover Street Revival

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"Shot on digital video in South Central Los Angeles, this is a studiously restrained, non-invasive documentary about the ministry of Jamaican-born Reverend Noel Jones...

Henry Charles Beeching - Prayers

GOD who created me Nimble and light of limb, In three elements free, To run, to ride, to swim: Not when the sense is dim,&nb...

Top chefs join forces to promote French …

Fresh from the victory of having French cuisine declared part of the world's heritage by the United Nations, 15 of France's most illustrious chefs have launched a campaign to promote the c...

Harry Potter plagiarism lawsuit could be…

Friend of Willy the Wizard author Adrian Jacobs says addition of JK Rowling to suit raises possibility of multi-jurisdiction action James Sturcke guardian.co.uk, Thursday 18 February 2010 13.18 G...

Egzaminy

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

FCE-regulamin-zapisy-wyniki

Regulamin FCE Do egzaminów University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL), prowadzących do uzyskania First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz ...

commonplace

commonplaceoften seen or happening; powszechny, pospolityIt is a commonplace phenomenon.To powszechne zjawisko. ...

mighty

mightypowerful, important, enormous; potężny, silny, wielkiThe mighty king couldn't have given up like this.Ten potężny król nie mógł się tak poddać. ...

Matura

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

matura z języka angielskiego 2013

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2012

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2011

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

Metodyka

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

TEFL Methodology: Pairwork and Groupwork

PAIRWORK AND GROUPWORK PATTERNS OF INTERACTION: lockstep individual work pairs ‘enemy corners’ opposing teams face to face back to back ‘panel&r...

TEFL Methodology: Syllabus and Timetable

A SYLLABUS is a plan which states exactly what ss should learn in a course. A syllabus is a public document which: 1. consist of a comprehensive list of content itemsproces...

Loading ...