ANXIOUS

Wymowa przymiotnika „anxious” sprawia zazwyczaj Polakom wiele trudności, warto więc zwrócić na nią szczególną uwagę. Wyraz ten może znaczyć ‘zaniepokojony’, ‘niespokojny’, ‘poruszony’, ‘podekscytowany’. W tym znaczeniu łączy się często z przyimkiem „about”, np.:

(1) I was anxious about the results of that exam.
Niepokoiłem się o wyniki tego egzaminu.
(2a) Her father was anxious about the risky operation.
Jej ojciec był zaniepokojony (wystraszony) tą ryzykowną operacją.
(2b) *Her father was anxious of the risky operation.

Słowo „anxious” niemal nigdy nie występuje w znaczeniu ‘zdenerwowany’, ‘zestresowany’, choć w ten błędny sposób używają go czasem Polacy. W tym znaczeniu – odnoszącym się do zdenerwowania w danej chwili, nie zaś do nerwowości jako stałej cechy usposobienia – używa się w języku angielskim przymiotnika „nervous”, którego nie należy tłumaczyć na polski jako ‘nerwowy’.

(3a) She always feels nervous when she has to make a presentation.
Ona się zawsze denerwuje, gdy musi przygotować prezentację.
(3b) *She always feels anxious when she has to make a presentation.

Przymiotnik „anxious” może też opisywać kogoś ‘bardzo czegoś pragnącego’, ‘wyczekującego czegoś’. Łączy się wówczas zazwyczaj z przyimkiem „for”, ze zdaniem podrzędnym rozpoczynającym się od „that” ‘że’ lub z bezokolicznikiem (czyli formą podstawową czasownika poprzedzoną słówkiem „to”), np.:

(4) I was anxious for my wife to arrive.
Wyczekiwałem przyjazdu mojej żony.
(5) I’m anxious that we spend this evening at home.
Chciałbym, abyśmy spędzili ten wieczór w domu.
(6) I was anxious to quit this stupid job and set up in business.
Bardzo już chciałem rzucić tę głupią pracę i założyć własny interes.

Przymiotnika „anxious” w powyższych zdaniach nie należy w żadnym wypadku tłumaczyć polskimi słowami ‘zaniepokojony’, ‘niespokojny’, ‘zmartwiony’, por.:

(7) She’s worried that Alice will buy this lovely jacket.
Ona się martwi, że Alicja kupi tę śliczną kurtkę.
(8) She’s anxious that Alice should buy this lovely jacket.
Ona by chciała, żeby Alicja kupiła tę śliczną kurtkę.

Warto też zwrócić uwagę na rzeczownik „anxiety”, oznaczający ‘zaniepokojenie’, ‘podekscytowanie’, ‘pragnienie (czegoś)’, a także ‘panikę’.

(9) I love this comedy where De Niro plays the gangster who has anxiety attacks.
Uwielbiam tę komedię, w której De Niro gra gangstera, cierpiącego na ataki paniki.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...