BROADCAST czy AUDITION

Rzeczownik „audition” oznacza ‘przesłuchanie (w teatrze, operze itp.)’, ‘selekcję do przedstawienia, koncertu itp.’. Jest on często błędnie tłumaczony na język polski ze względu na podobieństwo do polskiego wyrazu ‘audycja’. Zdarza się to nawet zawodowym tłumaczom. Oto przykład: w filmie Billy Elliot, gdy główny bohater (młody utalentowany tancerz) dostaje zaproszenie na egzamin-pokaz, który ma ocenić jego zdolności, nasz tłumacz słowo „audition” przekłada właśnie za pomocą polskiego rzeczownika ‘audycja’ (mimo nad wyraz jasnego kontekstu). Warto wiêc zapamiêtać – „audition” to ‘pokaz’, ‘casting’:

(1) She failed the audition for the part of Winnie the Pooh.
Nie udało jej się przesłuchanie do roli Kubusia Puchatka.
(2) The agency is holding auditions for the part of Cinderella.
Agencja przeprowadza przesłuchania do roli Kopciuszka.

Wyraz „audition” może też być czasownikiem. Znaczy wtedy ‘przesłuchiwać’, ‘przeprowadzać przesłuchanie (teatralne, muzyczne, itp.)’, a także ‘brać udział w przesłuchaniu’:

(3) She is auditioning the dancers for a musical comedy.
Ona przeprowadza przesłuchania/casting tancerzy do musicalu (ona ocenia tancerzy).
(4) She is auditioning for the part of Cinderella.
Ona uczestniczy w przesłuchaniach do roli Kopciuszka (ona chce dostać tę rolę).

Natomiast ‘audycja’, ‘transmisja’ to po angielsku „broadcast”, np.:

(5) When we came she was watching a live broadcast of the match.
Kiedy przyszliśmy, oglądała transmisję meczu na żywo.

Wyraz „broadcast” może również funkcjonować jako czasownik, znaczący ‘nadawać’, ‘transmitować’. Formy czasu przeszłego i imiesłowu biernego tego czasownika są w brytyjskiej odmianie angielskiego takie same jak forma podstawowa („broadcast”), a w amerykańskim angielskim – regularne („broadcasted”).

(6) The debate was broadcast from our studio to three different countries.
Debata była transmitowana z naszego studia do trzech różnych krajów.

Czasownika „broadcast” używa się czasem w znaczeniu ‘paplać’, ‘plotkować’, ‘rozpowszechniać informację wśród ludzi’, np.:

(7) I asked her not to broadcast the fact that I’m getting married.
Poprosiłem ją, by nie rozpowszechniała informacji, że się żenię.

Warto też zauważyć, że rzeczownik „broadcaster” oznacza ‘prezentera (radiowego, telewizyjnego)’.


Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne BROADCAST czy AUDITION
Loading ...