RYNEK


Rzeczownik "market" odnosi się do 'rynku' (także w sensie ogółu dóbr dostępnych w danym kraju, regionie, itp.), 'targowiska\':(1) There is a flea market here on Saturdays.

W soboty jest tu targowisko staroci (pchli targ).

(2) I never buy food at the street market.

Nigdy nie kupuję żywności ze straganów ulicznych.Z kolei czasownik "market" oznacza 'reklamować', 'udostępniać do sprzedaży i skłaniać do kupna', 'stosować marketing', np.:(3) I wish they had marketed my book better.

Żałuję, że nie zajęli się lepiej marketingiem mojej książki.Od powyższych słów zostały w języku angielskim utworzone także inne określenia: przymiotnik "marketable" ('łatwo zbywalny'), rzeczownik "marketability" ('łatwość zbycia czegoś', 'atrakcyjność towaru w oczach klientów') i rzeczownik "marketeer" ('osoba zajmująca się marketingiem').(4) Your historical research is truly original, it\'s just that it isn\'t quite marketable.

Twoje badania historyczne są prawdziwie oryginalne, tyle tylko, że niezbyt łatwo zbywalne na rynku.

(5) Would it be fair to say that marketability is all that academic publishers care about?

Czy można sprawiedliwie powiedzieć, że łatwość zbycia na rynku to jedyne, o co dbają wydawcy książek naukowych?

(6) A publisher has to be above all a skilled marketeer these days.

W dzisiejszych czasach wydawca musi być przede wszystkim sprawnym specjalistą od marketingu.W amerykańskim angielskim rzeczownik "market" może odnosić się do 'sklepiku osiedlowego', 'małego sklepu', np.:(7) I\'m afraid the market is closed and you have to shop at the railway station.

Obawiam się, że sklepik jest zamknięty i musisz iść na zakupy na stację kolejową.Stąd czasownik "market" używany jest czasem w amerykańskiej odmianie języka angielskiego w znaczeniu 'kupować', 'robić zakupy\':(8) She went marketing across town. (am.)

Wybrała się na zakupy na miasto.Należy jednak zauważyć, że rzeczownik "market" wiąże się przede wszystkim z abstrakcyjnie pojętym 'rynkiem', 'handlem', a rzadziej odnosi się do konkretnego miejsca sprzedaży. W sensie 'targowiska (miejsca, w którym dokonywane są transakcje)' używa się wyrazu "marketplace\", łączącego się z przyimkiem "in\", np.:(9a) She was waiting for you in the marketplace for over an hour!

Czekała na ciebie na targowisku przez ponad godzinę!

(9b) *She was waiting for you on the marketplace for over an hour!Aby powiedzieć, że coś jest 'na rynku (dostępne w sprzedaży w danym regionie)', poprzedzamy rzeczownik "market" przyimkiem "on\":(10a) It\'s the best bike on the market.

To najlepszy rower dostępny na rynku.

(10b) *It\'s the best bike in the market.Natomiast zwrot "in the market for" znaczy 'w biznesie', 'w branży', np.:(11a) Sorry, I\'m not in the market for snake oil.

Przykro mi, ale nie robię w mydle i powidle (nie jestem zainteresowany tą tandetną ofertą).

(11b) *Sorry, I\'m not on the market for snake oil.Warto zwrócić uwagę, że w brytyjskiej odmianie angielskiego słowo "hypermarket" oznacza 'hipermarket, wielki sklep poza miastem'. Natomiast "supermarket" (zarówno w brytyjskim, jak i w amerykańskim angielskim) określa po prostu 'duży sklep (supermarket)\':(12) The supermarket chains usually require their clients to use trolleys (br.)/carts (am.).

Sieci supermarketów zazwyczaj wymagają, by ich klienci korzystali z wózków.Jako ciekawostkę można zapamiętać, że "supermarket tabloid" to w amerykańskiej odmianie języka angielskiego 'gazetka z supermarketu' - nie chodzi tu jednak o reklamówkę towarów dostępnych w danym sklepie, ale o periodyk z informacjami z życia gwiazd, sensacyjnymi doniesieniami, 'brukowiec'. Określenie to ma wyraźnie negatywny wydźwięk.(13) Where did you read that Elvis had just left this building? In a supermarket tabloid?

Gdzie przeczytałeś, że Elvis właśnie stąd wyszedł? W brukowcu z supermarketu?W poniższej tabeli zestawione są często spotykane określenia ze słowem "market\":\"free-market economy\"

\'gospodarka wolnorynkowa\'

\"the invisible hand of the market\"

\'niewidzialna ręka rynku\'

\"market garden\"

\'małe gospodarstwo rolne', 'gospodarstwo zajmujące się uprawą warzyw i owoców na sprzedaż' (określenie to występuje przede wszystkim w brytyjskiej odmianie angielskiego, jego amerykański odpowiednik to "truck farm")

\"market forces\"

\'siły rynkowe\'

\"market leader\"

\'firma, która przoduje na danym rynku\'

\"market maker\"

\'makler\'

\"market price\"

\'cena rynkowa\'

\"market research\"

\'badania rynku\'

\"market town\"

\'miasteczko z targowiskiem', 'mała miejscowość, w której regularnie organizuje się targ\'

\"market-driven" lub "market-led\"

\'wynikający z reguł rynku', 'będący rezultatem działania wolnego rynku', 'powodowany działaniami rynku\'

\"open/free market\"

\'wolny rynek\'

\"stock market" lub "stock exchange\"

\'giełda papierów wartościowych\'

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...