Prospective first lady causes headache for campaigners


Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"

Heiress Heinz Kerry responds sharply to questioning

Suzanne Goldenberg in Boston
Tuesday July 27, 2004
The Guardian

The wealthy and occasionally impetuous Teresa Heinz Kerry lived up to her reputation as a wild card yesterday, with party leaders engaged in a damage control exercise after she told a journalist from a rightwing newspaper to "shove it".
A day before the prospective first lady takes the stage at the convention in an attempt to banish impressions that Senator John Kerry's wife may not march to the same drum as the average American woman, leading Democrats expressed their approval of her outburst.
"I think my wife speaks her mind appropriately," Mr Kerry told reporters.
"A lot of Americans are going to say, 'good for you girl', and that's certainly how I feel about it," Hillary Clinton told CNN.
Ms Heinz Kerry's pique was understandable - if ill-timed - and her language relatively refined compared with the choice of words of the vice-president, Dick Cheney, earlier this month when he lost his temper with the Democratic senator Patrick Leahy.
The contretemps, which came amid grumbles from political reporters that the Mozambique-born Ms Heinz Kerry has grown testy on the campaign trail, may add to fears among Democratic officials that she may be uncontainable.
For most political observers, Ms Heinz Kerry is strangely unpredictable: a quirky heiress who inherited a fortune built on ketchup and soup after the death of her first husband, John Heinz.
She also appears to have no fear of speaking her mind - even when that produced interviews in which she referred to her deceased spouse as her husband, and revealed that Mr Kerry, a Vietnam war veteran, at times awoke from screaming nightmares.
There was more embarrassment when it emerged that Ms Heinz Kerry had maintained her allegiance to the Republican party long after the death of her first husband - who was a Republican senator - and her marriage to Mr Kerry. She did not formally join the Democratic party until last year.
She now appears to be focusing on her potential new role. In an interview with Time magazine, she gave her opinion of other first ladies, including Laura Bush, to whom she gave a good rating. "She seems the right wife for her husband," she said. "I'm glad she was there on 9/11."
Her handlers have been hoping to reintroduce her to the American public as a sophisticated asset to the presidency, showcasing her linguistic skills (she speaks five languages) and her stewardship of the Heinz charitable foundations.
But her temper could complicate their task. On Sunday she attended a reception for delegates from her adopted home in Pennsylvania, and called for a new era of civility in politics.
"We need to turn back some of the creeping, un-Pennsylvanian and sometimes un-American traits that are coming into some of our politics," she said.
Moments later she found herself hard pressed to maintain that when she was approached by the Pittsburgh Tribune-Review, a rightwing newspaper, to explain what she meant by un-American.
The Tribune's owner, Richard Mellon Scaife, is a leading patron of conservative causes, including the Heritage Institute thinktank.
Mr Scaife's foundations gave about $2m to the American Spectator during the 1990s to help the magazine investigate President Bill Clinton's activities in Arkansas.
Ms Heinz Kerry initially denied having used the words un-American, although her comments were recorded.
Then she asked which paper the reporter, Colin McNickle, represented. When pressed by McNickle, to say what she meant by un-American, Ms Heinz Kerry said: "You said something I didn't say. Now shove it."
Her spokeswoman, Laura Romash, later said: "This was sheer frustration aimed at a rightwing rag that has consistently and purposely misrepresented the facts in reporting on Ms Kerry and her family."
Although Democratic party officials said they expected the flurry of interest in Ms Heinz Kerry's spat to subside , the incident was not the most auspicious start to her week in the party spotlight.
But on the floor delegates were quick to defend her. "I'm not sure how it will play but I'm coming down on the side of - 'it's OK, but let's cool it. Keep a level head, girl'," said Lexie Carter, 52, of Memphis, Tennessee. "It's the kind of thing that could hurt her stature as a potential first lady."
Joan Nagel, a Pennsylvania delegate, called the comment "completely appropriate".
"I saw it on television," she said. "It looked like she was being hassled."
Barbara Bush set the standard for outspoken spouses in 1984 when she called the Democratic vice-presidential candidate Geraldine Ferraro a "$4m rhymes with rich" during the campaign to re-elect President Ronald Reagan and her husband, George Bush. She later apologised.
Ms Heinz Kerry has a full calendar at the convention.
However, her star turn will be tonight's speech on the main floor of the Democratic party's convention. After Sunday's outburst, it will be impossible not to tune in.


allegiance – lojalność
amid – wśród
to approach sb – podejść do kogoś
appropriately – odpowiednio
asset – atut
auspicious – pomyślny
To banish – pozbyć się czegoś
civility – uprzejmość, grzeczność
consistently – konsekwentnie
contretemps – nieporozumienie, zadrażnienie
creeping – pełzający
deceased – zmarły
to deny – zaprzeczać
flurry of sth – przypływ (np. entuzjazmu)
grumble – pomruk niezadowolenia
to hassle – dokuczać
heiress – spadkobierczyni
ill-timed – w złym czasie
Impetuous – porywczy
to inherit – dziedziczyć
lived up to – spełniać
to loose one’s temper – stracić panowanie nad sobą
maintain – utrzymywać
to misrepresent – opacznie przedstawiać
outburst – wybuch
outspoken – otwarty, bezpośredni
pique – uraza, urażona duma
Prospective – przyszły, potencjalny
purposely – specjalnie
quirky – dziwaczny
rag – szmatławiec
reception – przyjęcie (kogoś)
refined – wyrafinowany
sheer – czysty, najzwyklejszy
shove it! – wsadź to sobie…! (wulg!)
to showcase – prezentować
sophisticated – wyrafinowany
spat – sprzeczka
spouse – małżonek
steward – gospodarz, zarządca
to subside – ustąpić
testy – drażliwy
think tank – sztab ekspertów
trait – cecha
uncontainable – nie do opanowania
wild card – osoba nieprzewidywalna


TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Nowości do nauki języka angielskiego

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Multikurs.pl

Clickandbite

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

So many words, so little time...

So many words, so little time... by Andrzej, April 2003 Phrasal verbs, synonyms, false friends, words that keep us up at night ... Is it possible to possess good vocabulary while living ou...

Present Simple

Present Simple by Andrzej, May 2003 Forma twierdzaca: (I, you, we, they) sleep well - (He, she, it) sleeps well Forma pytajaca: Do I (you, we, they) sleep well? - Does (he, she, it...

Tenses. Do They Make YOU Tense?

To, ze czasy ciezkie sa, wszyscy wiemy. Jak sie do nich zabrac? Dlaczego niektore sprawiaja nam wiecej klopotu niz inne? Czy jest w ogole jakis sposob zeby zapanowac nad ta bestia? Chyba nie. Ale pr...

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Gramatyka angielska

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

INVENT czy DISCOVER

“Discover” odpowiada w miarę ściśle, zarówno pod względem znaczenia, jak i składni, polskiemu czasownikowi ‘odkryć’ w jego sensie przenośnym. Opisuje on sytuację, w której dowi...

AROUND czy ABOUT

Zarówno „about”, jak i „around” używane są jako przyimki (np. „about/around the garden” ‘po ogrodzie’) i przysłówki (np. „about/around thirty̶...

INFLUENCE czy AFFLUENCE

Niepoliczalny rzeczownik „affluence” oznacza ‘zamożność’, ‘bogactwo’, ‘dostatek’, np.:(1) His affluence really impressed me.Jego zamożność rzeczywiście ...

ALREADY

Przysłówka „already” używa się w znaczeniu ‘już’, ‘szybciej, niż się spodziewano’, np.:(1) I already knew this.Ju¿ to wiedziałem.(2) A cure for pneumonia alr...

ONE w znaczeniu "TEN"

Aby uniknąć powtórzeń w wypowiedzi, możemy użyć zaimka "one". Zastępuje on rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej. Musi to być wyraz już wcześniej wspomniany:(1a) Which dress do you think is nice...

IN FRONT OF czy AHEAD OF

Sformułowanie „in front of (something/somebody)” znaczy ‘naprzeciwko (czegoś/kogoś)’, ‘przed (czymś/kimś)’ i jest używane szczególnie wtedy, gdy odnosimy się do sta...

SUPPOSE czy SUPPOSING

Czasownik “suppose” (‘zakładać’, ‘domniemywać’) służy przede wszystkim do wyrażania takich twierdzeń, o których prawdziwości mówiący nie jest całkowicie przekonany ...

DEMONSTRATION czy MANIFESTATION

Wyraz “manifestation” oznacza ‘przejaw’, np.:(1) These mistakes are a manifestation of the minister’s incompetence.Te błędy są przejawem niekompetencji ministra.Rzeczowni...

PERMIT czy ALLOW

Zarówno czasownik „allow”, jak i czasownik „permit” znaczą ‘pozwalać’, ‘zezwalać’, ‘dopuszczać (coś)’, np.:(1a) He allowed me to go to the d...

LITTLE czy SMALL

Przymiotniki "small" i "little" można przetłumaczyć na język polski jako 'mały', 'niewielki'. W tym ogólnym znaczeniu często występują zamiennie:(1a) I like little tomatoes.(1b) I like small t...

Okres warunkowy

Konstrukcje w trybie warunkowym to wypowiedzi typu 'zrobiłbym...', 'mógłbym...' itp. Używa się ich przede wszystkim w złożonych zdaniach warunkowych, występują jednak również samodzielnie. Charakt...

PŁACA

Słownictwo związane z finansami, bankowością i pieniędzmi jest zazwyczaj bardzo przydatne w kontaktach międzynarodowych, warto zatem zwrócić na nie szczególną uwagę, ucząc się języka angielskiego. Pon...

CAN’T HELP

Wyrażenie “cant’t help” oznacza ‘nie móc się powstrzymać’, ‘nie móc przestać’ albo ‘nie móc nic na coś poradzić’:(1) I can’t help loving you...

MOVIES/CINEMA czy THEATRE/THEATER

Wyrazy "cinema" ('kino') oraz "theatre" 'teatr' (w amerykańskim zapisie - "theater") odnoszą się zarówno do samego budynku, jak i do dziedziny sztuki, której dzieła - tzn. odpowiednio filmy ...

Daty po angielsku

Chcesz opanować podstawy gramatyki i słownictwa?Wypróbuj aktywną metodę nauki z podręcznikiem Angielski nie gryzie!Sprawdź teraz >>   Daty po angielsku:   Daty w języku angie...

CZASOWNIKI ZŁOŻONE

Szukasz praktycznego repetytorium z gramatyki? Publikacja Angielski Gramatyka z ćwiczeniami jest właśnie dla ciebie!Sprawdź teraz >>   Wiele czasowników angiels...

ADVICE czy ADVISE

Wyraz "advice" to rzeczownik, który oznacza 'radę', 'poradę'. Jest to rzeczownik niepoliczalny (nie jest zatem nigdy poprzedzony przedimkiem nieokreślonym "an"):(1) Did you give him any advice...

SENSIBLE and SENSITIVE?

Przymiotnikiem "sensible" ('rozsądny', 'sensowny') określić można osoby, które przy podejmowaniu decyzji kierują się raczej rozumem niż uczuciami, roztropnie dostosowując środki do celów, a poza...

Past Simple czy Present Perfect

Chcesz poznać całą gramatykę angielską szybko i skutecznie? Skorzystaj z Wielkiej Gramatyki języka angielskiego z ćwiczeniami! Sprawdź teraz Poniżej przedstawione są podstawowe różnic...

BELOW czy UNDER

Angielskie przyimki "under" i "below" mogą odpowiadać polskiemu słowu 'poniżej'. W tym znaczeniu niejednokrotnie są używane zamiennie, np.:(1a) There was a signature under the photo.(1b) There w...

OPEN czy OPENED

Polacy mają często problemy z prawidłowym użyciem wyrazów "opened" (forma czasu przeszłego i imiesłowu biernego czasownika "open" 'otwierać') i "open" (przymiotnik znaczący 'otwarty').(1a) T...

PŁEĆ - UNIKANIE SEKSIZMU W MOWIE

W sytuacjach, kiedy chcemy odnieść do jakiejś osoby przy użyciu zaimka osobowego, a jej płeć nie jest znana lub nie jest istotna (w szczególności, jeśli we wcześniejszej części zdania było użyte jedno...

AFTER – kiedy znaczy ‘POR…

Niektóre użycia słowa „after” jako przyimka znaczącego ‘po’ są bardzo zbliżone do polskich – szczególnie te, które odnoszą się do następstwa w czasie, a nie przestrzeni, ...

COUNCELLOR, COUNCILLOR czy CHANCELLOR

Rzeczownik “counsellor” (w amerykańskiej ortografii “counselor”) oznacza ‘doradcę’, ‘konsultanta’, ‘terapeutę’, czyli zwłaszcza kogoś, kto z...

CLOTH czy CLOTHES

Wyraz „cloth” oznacza ‘szmatę’, ‘szmatkę’ (liczba mnoga to „cloths”), np.:(1a) He reached for a cloth to clean the blackboard.Sięgnął po szmatkę, by wyt...

Business English

Grammar slammer

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Introduction to Grammar Slammer

Welcome to Grammar Slammer! Looking for a specific rule to help you in your writing? Trying to decide between two similar words? A grammar checker helps you, but does not tell you why. Gra...

How to Use Grammar Slammer Deluxe

How to Use Grammar Slammer Deluxe! This program works like any other Web Site. If you can use an Internet browser, you can use Grammar Slammer Deluxe. Marked or Underlined Words Click on any M...

Sentence Fragments

Sentence Fragments (Incomplete Sentences) 1. A sentence must have a subject and a verb if it is to make sense. Incorrect: John, being a friendly computer salesman and baseball fan. (No verb) ...

Słowa

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Inne

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

Ink-stained finger voters hope will keep…

· Zimbabweans forced to vote by militia · Some made to show ballot papers Chris McGreal in Harare The Guardian, Saturday June 28, 2008 A woman shows a d...

Shakespeare in Love

VIOLA Your Majesty. QUEEN Stand up straight, girl. QUEEN (CONT'D) I have seen you. You...

Fahrenheit 9/11

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"Fahrenheit 9/11 Cert 15 Peter Bradshaw Friday July 9, 2004 The Guardian The backlash to Michael Moore's thoroughly entertaining new film has had ...

Hymn USA

Karaoke: The Star-Spangled Banner Oh, say can you see, by the dawn's early light,What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?Whose broad stripes and bright stars, through th...

Neutralise radiation and stay off milk: …

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian" A new leaflet aimed at famous people debunks unscientific comments James Randerson, science correspondent Wednesday January 3, 2007 The Guardian From Mad...

Egzaminy

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

FCE-regulamin-zapisy-wyniki

Regulamin FCE Do egzaminów University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL), prowadzących do uzyskania First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz ...

commonplace

commonplaceoften seen or happening; powszechny, pospolityIt is a commonplace phenomenon.To powszechne zjawisko. ...

mighty

mightypowerful, important, enormous; potężny, silny, wielkiThe mighty king couldn't have given up like this.Ten potężny król nie mógł się tak poddać. ...

Matura

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

matura z języka angielskiego 2013

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2012

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2011

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

Metodyka

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

TEFL Methodology: Pairwork and Groupwork

PAIRWORK AND GROUPWORK PATTERNS OF INTERACTION: lockstep individual work pairs ‘enemy corners’ opposing teams face to face back to back ‘panel&r...

TEFL Methodology: Syllabus and Timetable

A SYLLABUS is a plan which states exactly what ss should learn in a course. A syllabus is a public document which: 1. consist of a comprehensive list of content itemsproces...

Loading ...